Repay wil een actieve en positieve bijdrage leveren aan de arbeidsmarkt. Bij het aannemen en bemiddelen van onze directe en indirecte werknemers kijken we naar vaardigheden, competenties, talenten en motivatie en streven wij naar de perfecte match tussen functie en kandidaat. Leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, seksuele gerichtheid, levens-, politieke of geloofsovertuiging, ras, nationaliteit, handicap, zwangerschap, kinderwens, chronische ziekte of enige andere irrelevante grond speelt hierbij geen rol.

In het antidiscriminatiebeleid lees je meer over ons standpunt, onze verantwoordelijkheden en de acties die we ondernemen.