Veelgestelde vragen

Vraag en antwoord

Dummy (niet verwijderen)
Moet ik de loonheffingskorting wel of niet laten toepassen bij Repay HRM?

De loonheffingskorting geeft je een korting op de te betalen loonbelasting. Je houdt hierdoor bij je salarisbetaling meer nettoloon over dan wanneer je deze korting niet laat toepassen. De loonheffingskorting mag maar door één werkgever of uitkeringsinstantie worden toegepast. Ontvang je een uitkering (bijvoorbeeld WW, WAO, WIA, AOW of Wajong), dan wordt daar de loonheffingskorting al toegepast. Op de inschrijving bij Repay HRM geef je dan aan dat Repay HRM de loonheffingskorting niet moet toepassen.

Heb je naast Repay HRM nog een andere werkgever? Dan is het raadzaam de loonheffingskorting toe te laten passen bij de werkgever of uitkerende instantie waar je het hoogste bruto-inkomen van ontvangt. Meer informatie over loonheffingskortingen en loonbelasting vind je op http://www.belastingdienst.nl.

Wat zijn de openingstijden van Repay HRM?

De Repay HRM vestigingen zijn geopend van maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 en 17.00 uur. Voor vragen kun je bellen naar 08800 – 21625 of een e-mail sturen naar info@repay.nl. Je kunt ook een bericht sturen via WhatsApp naar 06-13137002.

Wat moet ik doen als ik ziek ben?

In geval van ziekte dien je Repay HRM vóór 09.30 uur telefonisch of via WhatsApp op de hoogte te stellen. Ook moet je je bij jouw leidinggevende ziekmelden. Daarnaast ben je verplicht om tijdens ziekte thuis te blijven, je kunt namelijk bezoek krijgen van een arbo-arts.

Wanneer krijg ik mijn vakantiegeld en vakantiedagen uitgekeerd?

De opgebouwde reserveringen (vakantiegeld en vakantiedagen) kun je gedurende het kalenderjaar op elk moment laten uitkeren. Dit kun je doen door in Repay Online jouw reserveringen op te vragen. Heb je hierover vragen, dan kun je altijd contact met ons opnemen.

Wanneer wordt mijn salaris uitbetaald?

Bij Repay HRM kun je kiezen voor een salarisbetaling per week of per 4 weken. De salarisbetalingen vinden plaats op vrijdag. Houd er rekening mee dat dit bij feestdagen op een andere dag kan zijn.

Wat kan ik gebruiken als geldig legitimatiebewijs?

Onder een geldig legitimatiebewijs verstaan wij een geldig paspoort of identiteitskaart. Een rijbewijs is géén geldig legitimatiebewijs. Indien je een andere dan Nederlandse nationaliteit bezit, dan moet een van de eerder genoemde documenten aangevuld worden met een geldig verblijfsdocument.

Hoeveel mag ik bijverdienen naast mijn studiefinanciering?

Naast de studiefinanciering mag je een bepaald bedrag bijverdienen zonder dat dit gevolgen heeft voor je studiefinanciering. Het is raadzaam om je bijverdiensten goed in de gaten te houden. Meer informatie over bijverdiensten vind je op https://www.duo.nl.

Krijg ik ook een jaaropgave van Repay HRM?

Elk jaar, uiterlijk 1 maart, wordt de jaaropgave digitaal aan je verstrekt via Repay Online.

Is het mogelijk om via Repay HRM een collectieve ziektekostenverzekering af te sluiten?

In samenwerking met Aon bieden wij collectieve verzekeringen aan tegen lage premies, speciaal voor alle medewerkers van Repay. Je kunt onder andere de volgende verzekeringen afsluiten met korting:

  • auto-en bromfietsverzekering

  • aansprakelijkheidsverzekering

  • inboedel-en woonhuisverzekering

  • rechtsbijstandverzekering

  • reisverzekering

  • zorgverzekering

Heb je een vraag?

Neem contact op

Onze deskundige servicedesk is bereikbaar op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur.

WhatsApp

08800 – 21625

info@repay.nl

Heb je een vraag?

Neem contact op

Onze deskundige helpdesk is bereikbaar op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur.

WhatsApp

08800 – 21625

info@repay.nl