Disclaimer

Op al onze rechtsverhoudingen, aanbiedingen en overeenkomsten waaronder alle Repay HRM vestigingen haar diensten leveren, zijn, met uitsluiting van alle andere voorwaarden, onze algemene voorwaarden, waarin een beperking van aansprakelijkheid is opgenomen, van toepassing. Deze algemene voorwaarden zijn onder nummer 6/2023 gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank Zeeland – West-Brabant locatie Breda. Deze algemene voorwaarden zijn in te zien op www.repay.nl en worden op aanvraag kosteloos toegezonden. De inhoud van deze e-mail is met de grootste nauwkeurigheid en zorg samengesteld. Mocht er alsnog sprake zijn van onjuistheden en/of onvolledigheden dan kunnen daaraan geen rechten worden ontleend. Repay HRM is een handelsnaam van Noad Service Center N.V. (KvK nummer: 52162583) en van Repay HRM N.V. (KvK nummer: 18076136).