Wat is Payrolling?

Wat is Payrolling?

De letterlijke betekenis van payrolling is 'loonlijst'. Maar wat is payroll precies? En hoe werkt payroll?
Payrolling via Repay HRM houdt in dat u de salarisadministratie en het werkgeverschap uit handen geeft. U heeft hierdoor als ondernemer geen omkijken meer naar ontslagprocedures, ziekteverzuimbegeleiding en alle overige verplichtingen die een werkgever heeft. Dit alles zonder een afstand te creëren tussen u en de medewerker.

Hoe werkt payroll?

Bij payroll treedt de medewerker in dienst bij Repay HRM en wij zorgen voor de arbeidsovereenkomst en een tijdige en juiste uitbetaling van het salaris. U bent zelf verantwoordelijk voor de werving en selectie van de medewerkers, verzorgt de personeelsplanning en onderhoudt het dagelijkse contact. Daarnaast worden alle zorgen en risico’s bij ziekte en ontslag overgenomen door Repay HRM.

De voordelen van payroll

  • Transparante uurtarieven die u in staat stellen te plannen op personeelskosten;
  • Géén salaris- en contractadministratie en aansluitingen meer bij de Belastingdienst en pensioenfondsen;
  • Nieuwe medewerkers kunnen 5,5 jaar flexibel ingezet worden zodat u efficiënter kunt plannen en geen risico’s loopt op loondoorbetaling;
  • U betaalt enkel de gewerkte uren, bij ziekte en verlof betaalt Repay HRM de medewerker door en ontvangt u geen factuur;
  • Bij nieuwe medewerkers heeft u geen omkijken meer naar hoge transitievergoedingen; Repay HRM neemt dit voor haar rekening;
  • Repay HRM neemt alle verplichtingen over t.a.v. de Wet Verbetering Poortwachter en bij langdurige arbeidsongeschiktheid;
  • Deskundige HR-helpdesk voor u en de medewerkers.

U kunt zich volledig richten op wat u belangrijk vindt: ondernemen!