Wat moet je weten over het aanvullend geboorteverlof en uitgebreid ouderschapsverlof?

Het kabinet heeft in 2019 het geboorteverlof voor partners uitgebreid van twee dagen naar maximaal eenmaal de arbeidsduur per week. Dit was voor veel partners al een flinke verbetering. In 2020 en 2022 staan er echter nog een aantal wijzigingen op de planning.

Het aanvullend geboorteverlof

Vanaf 1 juli 2020 hebben partners recht op 5 weken aanvullend geboorteverlof. Dit is 5 keer het aantal uur dat normaal in 1 week wordt gewerkt. De regeling geldt pas vanaf 1 juli 2020 dus dat betekent dat een werknemer er alleen gebruik van kan maken als het kind op 1 juli of daarna wordt geboren. Een werknemer heeft tijdens dit verlof recht op maximaal 70% van het dagloon en maximaal 70% van het maximumdagloon. In 2020 bedraagt het maximumdagloon 219,28 euro.

Als werkgever ben je verantwoordelijk voor het aanvragen van de uitkering. Je kunt de uitkering direct aan de werknemer laten uitbetalen, zodat je geen loon hoeft door te betalen. Je kunt er ook voor kiezen om 70% van het loon door te betalen en de UWV-uitkering zelf te houden.

Het aanvullend geboorteverlof dient binnen 6 maanden te worden opgenomen na de geboorte van het kind en minimaal 4 weken van te voren worden aangevraagd bij de werkgever. Doe dit altijd in goed overleg. Bij zwaarwegend bedrijfsbelang kan een werkgever het verlof wijzigen.

Een werknemer hoeft overigens geen gebruik te maken van het aanvullend geboorteverlof. Wanneer een werknemer dit wel wilt, dient eerst het reguliere geboorteverlof opgenomen te worden.

Wat is het verschil tussen geboorteverlof en ouderschapsverlof?

Geboorteverlof wordt ook wel kraamverlof, partnerverlof of vaderschapsverlof genoemd. Daarnaast is er ook nog het ouderschapsverlof. Om het te verduidelijken lichten we beide soorten verlof hieronder toe.

Geboorteverlof

Sinds januari 2019 heeft een partner die in loondienst is recht op 1 week geboorteverlof. Dit is 1 keer het aantal uur dat normaal in 1 week wordt gewerkt. Zoals de naam al doet vermoeden is het verlof bedoeld om direct na de geboorte op te nemen en wel binnen 4 weken. Het loon wordt door de werkgever 100% doorbetaald.

Op 1 juli 2020 komt hier dus het aanvullend geboorteverlof bij.

Ouderschapsverlof

Ouderschapsverlof is een wettelijke regeling zodat ouders tijdelijk minder kunnen werken om meer tijd met hun gezin door te brengen. Ouderschapsverlof is in principe onbetaald, tenzij anders overeengekomen in de cao, en kan tot het 8e levensjaar van het kind worden opgenomen. Werknemers, zowel mannen als vrouwen, hebben recht op 26 weken onbetaald ouderschapsverlof per kind. Er worden geen vakantiedagen opgebouwd tijdens het ouderschapsverlof.

Betaald ouderschapsverlof vanaf augustus 2022

Hoewel ouderschapsverlof op dit moment nog onbetaald is, heeft de Europese Unie een nieuwe richtlijn opgesteld. De richtlijn moet ervoor zorgen dat werknemers recht hebben op 2 maanden betaald ouderschapsverlof. Het kabinet heeft op 29 april 2020 aangekondigd dat ouders in Nederland vanaf augustus 2022 recht hebben op een financiƫle vergoeding tijdens de eerste 9 weken van het ouderschapsverlof. Deze eerste 9 weken dienen dan wel in het eerste jaar na de geboorte te worden opgenomen.

De uitkering bedraagt maximaal 50% van het maximumdagloon en wordt door het UWV betaald. Als je alle 26 weken ouderschapsverlof opneemt zijn 17 weken daarvan dus onbetaald.