Het coronavirus verspreidt zich over Europa en heeft inmiddels ook Nederland bereikt. Hierdoor neemt de onrust omtrent het virus toe en beginnen steeds meer mensen vragen te stellen.

Ook voor werkgevers zijn er veel onduidelijkheden omtrent het virus. Mag een werknemer bijvoorbeeld thuisblijven als de dreiging op besmetting groot is? En wat moet je als werkgever doen als een werknemer meldt dat hij/zij klachten heeft?

Om je hierbij te helpen, geven we in dit artikel antwoord op veel gestelde vragen over het coronavirus.

Hoe informeer ik mijn werknemers over het coronavirus?

Het is verstandig om medewerkers te informeren over het coronavirus. Leg uit wat het virus betekent voor de werkzaamheden die ze uitvoeren. Wijs ze daarnaast op voorschriften met betrekking tot de hygiëne en zorg voor een veilige werkomgeving.

Raadpleeg betrouwbare bronnen en ga niet mee met de hysterie die bijvoorbeeld op social media heerst.

Hoe kun je voorkomen dat jij of je werknemers ziek worden?

Het is belangrijk om je persoonlijke hygiëne goed in de gaten houden. Was regelmatig je handen: na elk bezoek aan het toilet, voor het eten en nadat je in contact bent geweest met andere mensen. Vermijd daarnaast contact met het gezicht, omdat het virus ook via slijmvliezen het lichaam binnen kan komen. Overweeg ook om je werknemers geen handen meer te laten schudden.

Een aantal tips die het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) geeft:

  • Nies in de binnenkant van je elleboog.
  • Gebruik papieren zakdoekjes in plaats van stoffen zakdoekjes.
  • Was je handen regelmatig. Je kunt ook desinfecterende handgel gebruiken.
  • Maak deurklinken, computermuizen, toetsenborden en telefoons regelmatig schoon.

Een ander idee is om werknemers zoveel mogelijk thuis te laten werken. Omdat dit voor veel werkgevers een grote uitdaging is hebben we 9 tips op een rijtje gezet. Lees er hier meer over.

Mag een werknemer thuisblijven uit vrees voor besmetting?

Een werknemer mag niet thuisblijven tenzij er een goede grond is voor besmettingsvrees. Er is namelijk een groot verschil tussen mensen die bijvoorbeeld in het openbaar vervoer werken of mensen die de hele dag op kantoor zitten. Volgens het FNV dient de werkgever de risico’s te beoordelen en maatregelen te nemen. Het is dus niet aan werknemers om te zeggen dat ze thuisblijven.

Wat moet je doen als een werknemer klachten heeft?

Medewerkers die in risicogebieden zijn geweest en klachten krijgen die overeenkomen met de klachten van het coronavirus worden geadviseerd thuis te blijven. Laat de werknemer telefonisch contact opnemen met de huisarts of de GGD.

Heeft een ouder recht op loon als hij/zij thuis moeten blijven omdat scholen de deuren sluiten?

Ja een werknemer heeft in dit geval recht op loon. Echter voor korte duur om ergens anders opvang te regelen. Stel dat dit niet lukt, dan kan de werknemer verlof opnemen in overleg met de werkgever. Dit zal in de meeste gevallen onbetaald verlof zijn, tenzij anders is overeengekomen.

Heeft het zin om mondkapjes uit te delen?

Mondkapjes helpen alleen tegen het coronavirus als je speciale maskers gebruikt die de neus en mond goed afsluiten. Volgens het RIVM dienen de maskers nauwkeurig te worden gebruikt en regelmatig te worden vervangen. Op dit moment wordt het dan ook alleen geadviseerd voor medisch personeel.

Het RIVM benadrukt dat papieren mondkapjes niet werken tegen het coronavirus en schijnveiligheid kunnen creëren.

Mag een werknemer medisch onderzoek weigeren?

Ja dat mag, maar niet als de werknemer een groot gevaar vormt en/of het door een rechter wordt opgelegd.

Kun je als werkgever werktijdverkorting aanvragen?

Je kunt als werkgever werktijdverkorting aanvragen bij het ministerie van SZW. Dit kan alleen als de organisatie minsten twee weken ten minste 20 procent minder werk heeft door het coronavirus. Dit gaat echter niet op voor oproepkrachten en uitzendkrachten, omdat zij geen loondoorbetalingsverplichting genieten.