Duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid

Investeren in gezondheid, scholing en betrokkenheid loont. Duurzame inzetbaarheid zorgt ervoor dat je langer productief, gezond, gemotiveerd en betrokken bent.

Bij Repay HRM staat goed werkgeverschap hoog in het vaandel. Dit uit zich onder andere in goede verzuimbegeleiding tijdens een ziekmelding. Op andere gebieden proberen wij de medewerkers ook maximaal te begeleiden en te ondersteunen, met indien mogelijk bijvoorbeeld een doorverwijzing naar bepaalde instanties.

Wij streven naar duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers. Dit doen wij o.a. door het verzuim te beperken en de mobiliteit te vergroten. Door actief bezig te zijn met de ontwikkeling van competenties en vaardigheden van onze medewerkers, zorgen wij ervoor dat medewerkers inzetbaar blijven voor de eigen functie, een aangepaste functie of eventueel een functie elders, zodat iemand niet uitvalt en doorgroeit binnen de eigen mogelijkheden.

Scholing

In het kader van duurzame inzetbaarheid vinden wij scholing van groot belang. Door middel van cursussen of opleidingen bieden wij de mogelijkheid om meer diepgang te brengen in de functie, promotie te maken of om een hele nieuwe uitdaging aan te gaan, bij voorkeur binnen onze organisatie.

Werknemers van Repay kunnen daarom op eigen initiatief of op initiatief van de opdrachtgever, een opleiding aanvragen. Wij gaan naar aanleiding van dit initiatief in gesprek om tot het juiste aanbod en de invulling te komen.

Wanneer je vragen hebt over scholing kun je een e-mail sturen naar scholing@repay.nl.

Budgetcoaching

Soms is het verbeteren van inzetbaarheid gelegen in de privésfeer. Problemen die je thuis ervaart neem je mee naar het werk waardoor de productiviteit verminderd en de onderlinge verhoudingen op het werk verslechteren.

Loop je zelf vast in financiële zaken? Of kun je wel hulp gebruiken om overzicht te krijgen? Dan bieden wij de mogelijkheid om met een budgetcoach te bekijken of deze je handvaten aan kan bieden voor de toekomst.

Deze budgetcoach wordt door Repay HRM ingeschakeld en volledig vergoed voor jou.
Mocht je behoefte hebben aan budgetcoaching dan kun je dit kenbaar maken via budgetcoaching@repay.nl.