Faq's

Faq's

Repay HRM geeft antwoord op de meest gestelde vragen. Staat je vraag er niet bij, neem dan contact op via telefoonnummer 08800 21625.

Hier vind je de meest gestelde vragen.

 • Gaan de medewerkers iets van de WAB merken?

  Voor medewerkers waarbij Repay HRM de allocatiefunctie heeft vervuld dan wel sprake is van niet-exclusieve ter beschikkingstelling, verandert er vrijwel niets. Alleen zaken die voor alle medewerkers in Nederland gelden wijzigen, zoals het recht op transitievergoeding vanaf de eerste werkdag.

  Wanneer Repay HRM niet de allocatieve rol heeft vervuld, dan wel exclusief een werknemer aan een opdrachtgever ter beschikking stelt, betekent dit dat de vernieuwde ketenregeling vanaf 1 januari 2020 van toepassing is op payrollovereenkomsten in plaats van het fasensysteem welke voorheen kon worden toegepast. Alleen voor overeenkomsten aangegaan voor 1 januari 2020 blijft de ketenregeling van toepassing voor zolang de overeenkomst blijft duren. Medewerkers werkzaam op basis van een payrollovereenkomst genieten verder dezelfde arbeidsvoorwaarden als medewerkers die rechtstreeks in dienst zijn bij de opdrachtgever.

  Kortom, met de Wet Arbeidsmarkt in Balans verandert er veel binnen de wetgeving voor alle werkgevers in Nederland. Repay is een deskundige partner op het gebied van HRM-dienstverlening en gespecialiseerd in het ontzorgen van onze opdrachtgevers. Met de komst van de WAB blijven we dit doen. Middels onze HRM-oplossingen blijven we je volledig ondersteunen, zodat jij je kunt focussen op ondernemen.

 • Wat houdt exclusieve terbeschikkingstelling in?

  Er wordt gesproken van exclusieve terbeschikkingstelling wanneer onderstaande indicaties aan de orde zijn:

  - Er zijn duidelijke afspraken gemaakt tussen de formele werkgever en de opdrachtgever over dat de medewerker exclusief aan één onderneming ter beschikking wordt gesteld (al dan niet schriftelijk, bijvoorbeeld een exclusiviteitsbeding);
  - Er is aan de medewerker medegedeeld dat hij exclusief voor deze opdrachtgever gaat werken en dit is ook daadwerkelijk gebeurd;
  - De medewerker dient praktische zaken, gerelateerd aan bijvoorbeeld zijn arbeidsvoorwaarden of het opnemen van vakantiedagen, te bespreken met de opdrachtgever;
  - De opdrachtgever heeft bemoeienis met het personeelsbeleid ten behoeve van de medewerker (bijvoorbeeld het voeren van functioneringsgesprekken).

 • Moet ik de loonheffingskorting wel of niet laten toepassen bij Repay HRM?

  De loonheffingskorting geeft je een korting op de te betalen loonbelasting. Je houdt hierdoor bij je salarisbetaling meer nettoloon over dan wanneer je deze korting niet laat toepassen. De loonheffingskorting mag maar door één werkgever of uitkeringsinstantie worden toegepast. Ontvang je een uitkering (bijvoorbeeld WW, WAO, WIA, AOW of Wajong), dan wordt daar de loonheffingskorting al toegepast. Op de inschrijving bij Repay HRM geef je dan aan dat Repay HRM de loonheffingskorting niet moet toepassen.

  Heb je naast Repay HRM nog een andere werkgever? Dan is het raadzaam de loonheffingskorting toe te laten passen bij de werkgever of uitkerende instantie waar je het hoogste bruto-inkomen van ontvangt. Meer informatie over loonheffingskortingen en loonbelasting vind je op www.belastingdienst.nl.

 • Wat zijn de openingstijden van de Repay HRM vestigingen?

  De Repay HRM vestigingen zijn geopend van maandag tot en met vrijdag tussen 08:30 en 17:00 uur.

 • Wat moet ik doen als ik ziek ben?

  In geval van ziekte dien je jouw contactpersoon bij Repay HRM vóór 09.30 uur telefonisch op de hoogte stellen. Ook moet je je bij jouw leidinggevende ziekmelden. Daarnaast ben je verplicht om tijdens ziekte thuis te blijven, je kunt namelijk bezoek krijgen van een arboarts.

 • Wanneer wordt mijn salaris uitbetaald?

  Bij Repay HRM kun je kiezen voor een salarisbetaling per week of per 4 weken. De salarisbetalingen vinden plaats op vrijdag. Als je gebruik maakt van een bankrekening, dan staat het salaris meestal uiterlijk zaterdag op je rekening. Heb je een girorekening, dan staat het salaris gewoonlijk uiterlijk dinsdag (van de volgende week) op je rekening. Houd er rekening mee dat dit bij feestdagen wat langer kan duren dan je gewend bent.

 • Wat kan ik gebruiken als geldig legitimatiebewijs?

  Onder een geldig legitimatiebewijs verstaan wij een geldig paspoort of identiteitskaart. Een rijbewijs is géén geldig legitimatiebewijs. Indien je een andere dan Nederlandse nationaliteit bezit, dan moet een van de eerder genoemde documenten aangevuld worden met een geldig verblijfsdocument.

 • Hoeveel mag ik bijverdienen naast mijn studiefinanciering?

  Naast de studiefinanciering mag je een bepaald bedrag bijverdienen zonder dat dit gevolgen heeft voor je studiefinanciering. Het is raadzaam om je bijverdiensten goed in de gaten te houden. Meer informatie over bijverdiensten vind je op https://www.duo.nl/.

 • Krijg ik ook een jaaropgave van Repay HRM?

  Elk jaar, uiterlijk 1 maart, wordt de jaaropgave digitaal aan je verstrekt middels Repay Online.

 • Wanneer krijg ik mijn vakantiegeld en vakantiedagen uitgekeerd?

  De opgebouwde reserveringen (vakantiegeld en vakantiedagen) kun je zo vaak uit laten keren wanneer je dat wilt. Dit kun je doen door in Repay Online jouw reserveringen op te vragen. Heb je hierover vragen, dan kun je altijd contact met ons opnemen.

 • Is het mogelijk om via Repay HRM een collectieve ziektekostenverzekering af te sluiten?

  Ja zeker, in samenwerking met CZ biedt Repay HRM een collectieve ziektekostenverzekering aan. Hierdoor kun je profiteren van verschillende voordelen waaronder een aantrekkelijke premiekorting op de basis verzekering en aanvullende dekking. Middels onderstaande link kom je terecht bij de desbetreffende zorgverzekeraar. Daar kun je berekenen of deze collectieve verzekering voor jou voordeliger is. Ook kun je telefonisch contact opnemen met CZ Zorgverzekeringen op 013-5949949 (Collectiviteitnummer; 2212218). CZ Zorgverzekeringen