Notice: Undefined offset: custom_css in /home/repaynl/public_html/app/frontend/views/partial/header.phtml on line 153

Faq's

Faq's

Repay HRM geeft antwoord op de meest gestelde vragen. Staat je vraag er niet bij, neem dan contact op via telefoonnummer 08800 21625.

Hier vind je de meest gestelde vragen.

 • Moet ik de loonheffingskorting wel of niet laten toepassen bij Repay HRM?

  De loonheffingskorting geeft je een korting op de te betalen loonbelasting. Je houdt hierdoor bij je salarisbetaling meer nettoloon over dan wanneer je deze korting niet laat toepassen. De loonheffingskorting mag maar door één werkgever of uitkeringsinstantie worden toegepast. Ontvang je een uitkering (bijvoorbeeld WW, WAO, WIA, AOW of Wajong), dan wordt daar de loonheffingskorting al toegepast. Op de inschrijving bij Repay HRM geef je dan aan dat Repay HRM de loonheffingskorting niet moet toepassen.

  Heb je naast Repay HRM nog een andere werkgever? Dan is het raadzaam de loonheffingskorting toe te laten passen bij de werkgever of uitkerende instantie waar je het hoogste bruto-inkomen van ontvangt. Meer informatie over loonheffingskortingen en loonbelasting vind je op www.belastingdienst.nl.

 • Wat zijn de openingstijden van de Repay HRM vestigingen?

  De Repay HRM vestigingen zijn geopend van maandag tot en met vrijdag tussen 08:30 en 17:00 uur.

 • Wat moet ik doen als ik ziek ben?

  In geval van ziekte dien je jouw contactpersoon bij Repay HRM vóór 09.30 uur telefonisch op de hoogte stellen. Ook moet je je bij jouw leidinggevende ziekmelden. Daarnaast ben je verplicht om tijdens ziekte thuis te blijven, je kunt namelijk bezoek krijgen van een arboarts.

 • Wanneer wordt mijn salaris uitbetaald?

  Bij Repay HRM kun je kiezen voor een salarisbetaling per week of per 4 weken. De salarisbetalingen vinden plaats op vrijdag. Als je gebruik maakt van een bankrekening, dan staat het salaris meestal uiterlijk zaterdag op je rekening. Heb je een girorekening, dan staat het salaris gewoonlijk uiterlijk dinsdag (van de volgende week) op je rekening. Houd er rekening mee dat dit bij feestdagen wat langer kan duren dan je gewend bent.

 • Wat kan ik gebruiken als geldig legitimatiebewijs?

  Onder een geldig legitimatiebewijs verstaan wij een geldig paspoort of identiteitskaart. Een rijbewijs is géén geldig legitimatiebewijs. Indien je een andere dan Nederlandse nationaliteit bezit, dan moet een van de eerder genoemde documenten aangevuld worden met een geldig verblijfsdocument.

 • Hoeveel mag ik bijverdienen naast mijn studiefinanciering?

  Naast de studiefinanciering mag je een bepaald bedrag bijverdienen zonder dat dit gevolgen heeft voor je studiefinanciering. Het is raadzaam om je bijverdiensten goed in de gaten te houden. Meer informatie over bijverdiensten vind je op https://www.duo.nl/.

 • Krijg ik ook een jaaropgave van Repay HRM?

  Elk jaar, uiterlijk 1 maart, wordt de jaaropgave digitaal aan je verstrekt middels Repay Online.

 • Wanneer krijg ik mijn vakantiegeld en vakantiedagen uitgekeerd?

  De opgebouwde reserveringen (vakantiegeld en vakantiedagen) kun je zo vaak uit laten keren wanneer je dat wilt. Dit kun je doen door in Repay Online jouw reserveringen op te vragen. Heb je hierover vragen, dan kun je altijd contact met ons opnemen.

 • Is het mogelijk om via Repay HRM een collectieve ziektekostenverzekering af te sluiten?

  Ja zeker, in samenwerking met CZ biedt Repay HRM een collectieve ziektekostenverzekering aan. Hierdoor kun je profiteren van verschillende voordelen waaronder een aantrekkelijke premiekorting op de basis verzekering en aanvullende dekking. Middels onderstaande link kom je terecht bij de desbetreffende zorgverzekeraar. Daar kun je berekenen of deze collectieve verzekering voor jou voordeliger is. Ook kun je telefonisch contact opnemen met CZ Zorgverzekeringen op 013-5949949 (Collectiviteitnummer; 2212218). CZ Zorgverzekeringen