Zekerheid & Totale Payroll service

Zekerheid & Totale Payroll service

Keurmerk Stichting Normering Arbeid (NEN 4400-1)
Sinds de oprichting draagt Repay HRM het kwaliteitskeurmerk van de Stichting Normering Arbeid (SNA). Dit keurmerk onderstreept dat Repay HRM haar personeels- en salarisadministratie volledig op orde heeft, dat loonheffingen en omzetbelasting tijdig aan de Belastingdienst worden afgedragen en dat medewerkers in dienst van Repay HRM gerechtigd zijn om in Nederland arbeid te verrichten.

Lid van de NBBU
Repay HRM is lid van de Nederlandse Bond voor Bemiddelings- en Uitzendondernemingen, NBBU. Deze organisatie ziet toe op de kwaliteit van de administratieve processen, tijdige afdracht van belastingen en sociale premies en het correct toepassen van de cao door alle payroll- en uitzendondernemingen. Voor meer informatie: www.nbbu.nl

Verklaring goed betalingsgedrag Belastingdienst
Repay HRM draagt zorg voor de betalingen van de loonbelasting en sociale verzekeringspremies van jouw medewerkers. Vanuit de Belastingdienst ontvangen wij iedere kalendermaand een verklaring van ons goede betalingsgedrag.

Goedkeurende accountantsverklaring
Ook beschikt Repay HRM over een goedkeurende accountantsverklaring. Dit houdt in dat wij onze eigen financiële administratie altijd conform de gestelde eisen op orde hebben.

G-rekening
De mogelijkheid bestaat om gebruik te maken van een G-rekening. Een G-rekening is een geblokkeerde bankrekening die uitsluitend kan worden gebruikt om betalingen te doen aan de Belastingdienst. Hierdoor weet je als opdrachtgever zeker dat de loonheffing daadwerkelijk betaald zijn aan de Belastingdienst.