Wat is Payroll?

Wat is Payroll?

Payroll is een letterlijke vertaling van het woord loonlijst. Daarom hoor je ondernemers elkaar vaak vragen: hoeveel mensen heb jij op de payroll? Daarmee vragen ze dus eigenlijk hoeveel mensen je in dienst hebt. Kies je ervoor om payroll uit te besteden? Dan betekent het dus dat je de salarisadministratie en het werkgeverschap voor jouw medewerkers overdraagt aan een externe partner. Repay HRM is een ervaren en deskundige partner die door geheel Nederland voor honderden bedrijven payroll verzorgt.

Payroll in een notendop

NOOIT MEER LAST VAN: WEL ALTIJD VOORDEEL VAN:
Salarisadministratie Flexibele inzetbaarheid medewerkers
Werkgeversrisico’s Goed werkgeverschap
Kosten bij ziekte Actuele kennis over markt, wetgeving en cao
Kosten bij conflicten Korte opzegtermijnen

Payroll voor jouw organisatie?

Werkgeverschap uitbesteden: volop voordelen voor jouw onderneming

Waarom is payroll interessant voor jouw bedrijf?

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom payroll jouw organisatie voordelen biedt. Hieronder vind je vijf belangrijke voordelen.

Geen werkgeversrisico’s

Als Repay HRM jouw payroll verzorgt, ben je zelf officieel geen werkgever meer. Alle verantwoordelijkheden en verplichtingen liggen bij ons. Je hebt dus geen zorgen meer over ziekte, arbeidsongeschiktheid en andere juridische risico’s. Dit regelen wij en is onze verantwoordelijkheid. Onze verzuimspecialisten zorgen voor een spoedige terugkeer naar de werkvloer en volgen de Wet Poortwachter op, zodat jij hier geen omkijken meer naar hebt.

Geen salarisadministratie

Wanneer je kiest voor payroll, nemen wij de volledige salarisadministratie voor onze rekening. Van het opstellen van de arbeidscontracten tot het voeren van de loonadministratie en het indienen en betalen van loonheffingen tot de salarisuitbetaling. Je weet zeker dat contracten altijd correct zijn en jouw medewerker tijdig en het juiste salaris ontvangt.

Meer flexibiliteit

Via payroll kun je medewerkers tot 5,5 jaar flexibel inzetten. Wanneer je zelf medewerkers in dienst neemt, is deze periode veel korter. Je mag dan medewerkers maximaal drie tijdelijke contracten in twee jaar aanbieden. Via payroll kun je hen dus langer aan je binden zonder dat dit tot verplichtingen leidt. Op die manier blijf je flexibel en kun je je makkelijk aanpassen aan veranderende omstandigheden in de branche, het seizoen of de economie. Je betaalt alleen de uren die er worden gewerkt. Bij ziekte of vakantie betaalt Repay de medewerker door en heb jij geen extra kosten.

Kostenbesparing

Als je kiest voor verloning via een payrollbedrijf zoals Repay HRM, kun je kosten besparen op tal van vlakken.
  • Je hebt geen extra kosten voor het uitvoeren van de loonadministratie
  • Je hoeft geen juridische kosten te maken voor het opstellen van arbeidscontracten of het oplossen van eventuele geschillen of arbeidsconflicten
  • Het is niet langer nodig om een verzuimverzekering te hebben
  • Je betaalt niet door bij ziekte of vakantie

Door al deze voordelen (inclusief veel tijdbesparing en besparing in overhead) kan payroll in veel gevallen significant goedkoper zijn dan wanneer je zelf voor het juridisch werkgeverschap kiest.

Goed werkgeverschap

Het voeren van een salarisadministratie en het bijhouden van contracten, wetgeving en cao-wijzigingen vergt veel tijd en aandacht. Wanneer je dit uitbesteedt aan een payrollspecialist zoals Repay HRM, weet je zeker dat payrollmedewerkers altijd conform cao betaald worden. Zij ontvangen hetzelfde salaris als medewerkers die bij jou vast in dienst zijn. Naast primaire arbeidsvoorwaarden biedt Repay HRM goede secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals premiekortingen op collectieve verzekeringen.

Welke verantwoordelijkheden houd jij zelf?

Bij payroll geef je de zorgen uit handen, maar de regie en leiding houd je vanzelfsprekend zelf. Je bepaalt dus zelf de werktijden en uren, de planning en de dagelijkse aansturing. Je bent dus gewoon nog altijd de baas op de werkvloer, om het maar even eenvoudig te zeggen. Je kunt ervoor kiezen om de eerste vraagbaak te zijn bij vragen over salaris of arbeidsovereenkomsten, maar je mag de medewerker ook altijd direct naar ons doorverwijzen. Jij bepaalt waar je je prettig bij voelt en wat past bij de cultuur en structuur van jouw organisatie.

Payroll voor jouw brancheRepay HRM verzorgt payroll voor alle branches en sectoren en op alle functieniveaus. Je kunt dus alle medewerkers via onze organisatie verlonen. Wanneer je hebt te maken met seizoensinvloeden of werkt met een flexibele schil, is het vanzelfsprekend ook aantrekkelijk om dit via payroll te doen. Het bespaart je juist in drukke periodes heel veel tijd!

Repay HRM: persoonlijk en betrokken

Onze regionaal georiënteerde organisatie met landelijk bereik, kent zijn oorsprong in Brabant. Vanuit daar hebben we sinds onze oprichting in 2005 gebouwd aan een netwerk van vestigingen door heel Nederland. Voor zowel ondernemers en opdrachtgevers als medewerkers, betekent dit dat er altijd iemand dichtbij is om hen te helpen.

We hechten veel waarde aan een goede, persoonlijke relatie met onze opdrachtgevers en medewerkers. We vinden het belangrijk om iedereen te betrekken bij wat er speelt op de arbeidsmarkt en in de economie. Daarom geven wij workshops en delen we continu kennis op tal van manieren, zoals bijvoorbeeld in kennissessies voor onze opdrachtgevers.

Veelgestelde vragen over payroll

Wat zijn de nadelen van payroll voor mijn medewerkers?

Een veelgehoord bezwaar om te kiezen voor payroll, is dat het nadelen heeft voor medewerkers. In Nederland hebben payrollmedewerkers dezelfde ontslagbescherming als mensen die gewoon in loondienst zijn. Echter hebben medewerkers wel vaak gedurende een langere periode een flexibel contract. Dat wil echter helemaal niet zeggen dat het dienstverband ook korter zal zijn. Medewerkers kunnen namelijk ook via payroll een contract voor onbepaalde tijd krijgen. Veel bedrijven kiezen bovendien voor payroll om administratieve redenen en niet om snel afscheid te nemen van personeel. Daarnaast levert payroll medewerkers ook juist veel voordelen op. Zo kunnen payrollmedewerkers zelf kiezen tussen een wekelijkse en 4-wekelijkse uitbetaling van het salaris. Ze zijn verzekerd van een juiste en tijdige uitbetaling van het salaris en kunnen met vragen altijd terecht bij onze deskundig HR-servicedesk.

Is payroll duurder dan zelf mensen in dienst nemen?

Nee, in veel gevallen is het zelfs per saldo goedkoper. Je betaalt namelijk alleen de gewerkte uren en zet medewerkers dus alleen in wanneer je ze echt nodig hebt. Bij ziekte of vakantie, betaalt Repay HRM de medewerker door. Aanvullend bespaar je veel indirecte kosten, zoals overhead, verzuimverzekering en juridische kosten bij bijvoorbeeld een arbeidsconflict.

Hoe is het uurtarief voor payroll opgebouwd?

Je betaalt een vast tarief per gewerkt uur, waarbij we werken met een omrekenfactor. Dat is gebruikelijk in de payrollbranche. In deze omrekenfactor zijn de premies, belastingen, vakantiegeld en -dagen, een reservering voor ziekteverzuim en marge voor Repay HRM opgenomen. Let bij het vergelijken van omrekenfactoren altijd goed op de verschillen. Waar Repay HRM een all-in tarief biedt, zijn er ook payrollaanbieders die bepaalde reserveringen uit de factor hebben gehaald en deze op basis van nacalculatie achteraf factureren aan je.