De 8 belangrijkste vragen over payroll

De 8 belangrijkste vragen over payroll

Repay HRM geeft antwoord op de belangrijkste vragen omtrent payroll.

 • 1. Weten payrollmedewerkers altijd dat zij via een payrollbedrijf werken?

  Als payrollorganisatie heb je een expliciete informatieplicht ten aanzien van payrollkrachten. Aard en inhoud van de overeenkomst moeten tijdig kenbaar gemaakt worden en ook de opdrachtgever moet vooraf duidelijkheid geven. Repay HRM leeft bovenstaande gegarandeerd zorgvuldig na.


 • 2. Is payroll niet gewoon een juridische constructie om onder werkgeversverplichtingen uit te komen?

  Payrollkrachten hebben een regulier arbeidscontract waarin hun rechten zijn vastgelegd. Repay draagt ook de vereiste werkgevers- en werknemersbelastingen af en aansluiting bij de SNA is een vereiste.


 • 3. Krijgen payrollmedewerkers mindere arbeidsvoorwaarden dan vaste medewerkers bij hetzelfde bedrijf?

  Payrollkrachten ontvangen vanaf de eerste dag dat zij aan het werk gaan, dezelfde beloning als medewerkers in directe dienst bij de inlener (in een gelijke of gelijkwaardige functie). Compleet met ADV, toeslagen, periodieken, loonsverhogingen en vakantiedagen.


 • 4. Hebben payrollmedewerkers recht op loondoorbetaling bij ziekte?

  Een payrollmedewerker heeft recht op doorbetaling bij ziekte. De payrollonderneming is hiervoor als juridisch werkgever verantwoordelijk. Bij arbeidsongeschiktheid zorgt de payrollonderneming voor betaling van een percentage van het loon.


 • 5. Hebben payrollmedewerkers recht op een contract voor onbepaalde tijd?

  In de praktijk beginnen payrollkrachten met een contract voor bepaalde tijd, maar na verloop van tijd krijgen zij ook vaak een contract voor onbepaalde tijd.


 • 6. Bouwen payrollmedewerkers pensioen op?

  Payrollmedewerkers bouwen gewoon pensioen op. Na 26 gewerkte weken nemen zij automatisch deel aan de pensioenregeling van het pensioenfonds voor de flexbranche STiPP (Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten).


 • 7. Is een payrollmedewerker goedkoper dan een vaste kracht?

  Een inlener betaalt een vergoeding voor de dienstverlening van een payrollbedrijf. Deze komt dus bovenop de kosten van het personeel. De uitbesteding van (delen) van het administratief en juridisch werkgeverschap gaat gepaard met aanvullende kosten bovenop het reguliere salaris.


 • 8. Krijgen payrollmedewerkers scholing?

  Ook payrollmedewerkers hebben recht op scholing. Leden van de NBBU en de VPO zijn verplicht 1,02% van het brutoloon per jaar te besteden aan scholing van werknemers. Dit kunnen zij zelf organiseren of overdragen aan het opleidingsfonds voor de flexbranche STOOF (Stichting Opleiding & Ontwikkeling Flexbranche).