4. Hebben payrollmedewerkers recht op loondoorbetaling bij ziekte?